Onderwijs en
voorlichting

Voor een beter gebruik van geneesmiddelen is goed onderwijs onmisbaar. Het GGG-programma draagt daarom bij aan initiatieven die farmacotherapie-onderwijs stimuleren en/of verbeteren. Niet alleen voor voorschrijvers, maar ook voor andere zorgprofessionals. Daarnaast kan voorlichting over het goed gebruik van geneesmiddelen de patiënt zelf een grotere rol geven. Ook daarin investeert GGG.

Naast het wetenschappelijk onderzoek dat het programma financiert, heeft een gedegen opleiding van (aankomende) zorgprofessionals in farmacotherapeutische zorg hoge prioriteit. Onderwijs zorgt niet alleen voor een grotere professionele competentie van de betrokken zorgverleners. Zij gaan er ook effectiever door handelen bij de inzet van geneesmiddelen. Zo kunnen zij patiënten betere en passendere zorg leveren. Bovendien, hoe kan de verspreiding en implementatie van nieuwe kennis en kunde uit GGG-projecten beter worden bestendigd dan via scholing van de zorgprofessional van de toekomst?

Onderwijs in farmacotherapie hoort vanzelfsprekend thuis in de opleiding van artsen. Maar ook verpleegkundigen, apothekers(assistenten), praktijkondersteuners en andere zorgverleners hebben een belangrijke positie in de farmacotherapeutische zorg. Daarvoor moeten ze goed worden opgeleid. Naast meer (evidence based) farmacotherapie-onderwijs, onder andere in de artsenopleiding, vormen communicatieve vaardigheden van de verschillende hulpverleners in GGG-projecten een aandachtspunt. Deze vaardigheden zijn belangrijk om de patiënt te kunnen begeleiden bij een juist gebruik van geneesmiddelen. Verder is het nodig zorgprofessionals continu bij te scholen over de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld moleculaire diagnostiek en de farmacotherapeutische behandeling van Covid-19.

Waar mogelijk en van toepassing, krijgen GGG-projecten de opdracht om toe te werken naar scholingsmodules om de opgedane kennis in te bedden in onderwijs. Daarnaast is er een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt in optimale farmacotherapeutische zorg. Het is niet alleen relevant de patiënt helder voor te lichten over de werking en eventuele risico’s van een geneesmiddel. Het inzetten van medicijnen wordt steeds meer een zaak van arts en patiënt samen. Veel GGG-projecten richten zich daarom op het ondersteunen van de patiënt in het besluitvormingsproces met de zorgverlener.

Klinisch moleculair bioloog Paul Roepman en internist-oncoloog Koos van der Hoeven:

‘E-learning moet arts inzicht geven in moleculaire diagnostiek’

Lees over dit project

Sanne van Haren Noman, klinisch geriater, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen:

‘Ephor-app helpt bij rationeel voorschrijven van medicijnen aan ouderen’

Lees over dit project

Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde, LUMC:

‘Betrek ook ouderen als deelnemers bij geneesmiddelenonderzoek’

Lees over dit project

Jelle Tichelaar, onderzoeker, Amsterdam UMC en Kees Kramers, hoogleraar Medicatieveiligheid, Radboudumc:

‘Verplichte eindtoets farmacotherapie waarborgt medicatieveiligheid in artsenopleiding’

Lees over dit project

Marcia Vervloet, senior onderzoeker farmaceutische zorg, Nivel:

‘On TRACk helpt longpatiënten hun inhalatiemedicatie optimaal te gebruiken’

Lees over dit project

Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik:

‘Onze coronajournaals bevatten alleen wetenschappelijk onderbouwd nieuws’

Lees over dit project

Marcel Kenter, directeur Paul Janssen Futurelab:

‘Medicijnontwikkeling vergt meer kennis dan nu beschikbaar is op de universiteiten’

Lees over dit project

Daphne Stemkens, beleidsmedewerker VSOP:

‘Voorlichtingsmateriaal over DNA-onderzoek helpt patiënt bij het maken van keuzes’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur