Nieuwe

ontwikkelingen

Binnen het GGG-programma zijn de afgelopen 10 jaar zeer uiteenlopende projecten rond geneesmiddelengebruik gefinancierd. Er waren bijvoorbeeld rondes over specifieke thema’s, of deelprogramma’s op relevante, actuele terreinen als personalised medicine. GGG beweegt steeds mee met wat er in de wetenschap, de spreekkamer én de maatschappij gebeurt. Daarbij hoort ook het inhaken op nieuwe ontwikkelingen.

Het GGG-programma is geworteld in de dagelijkse realiteit van praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek rond het gebruik van geneesmiddelen. En die realiteit is voortdurend in beweging. Ook in de samenleving gebeurt er veel wat invloed heeft op de programmering. Denk aan de toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid. Zeker met de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen – die vaak uiterst kostbaar zijn – is het relevant te kijken naar aspecten van houdbaarheid op de langere termijn. Ook in relatie tot de belasting van het ecosysteem.

Een ander relevant thema is de steeds steviger plek die e-health inneemt in de gezondheidszorg in ons land. Bij e-health gaat het over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten en artsen en andere zorgverleners kunnen met behulp van deze technologie diagnoses stellen, behandelingen bepalen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Dit draagt bij aan kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is. En het leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

Een uiterst kansrijke ontwikkeling – waarmee binnen het deelprogramma Personalised Medicine veel ervaring is opgedaan – is de inzet van big data voor (onder meer) de vroege identificatie van (risico)kenmerken van bepaalde patiëntengroepen. Daarbij kan de inzet van big data bijdragen aan betere kennis over de effectiviteit en veiligheid van medicijnen bij het concrete gebruik ervan binnen grote groepen. Op al deze terreinen blijft het GGG-programma volop in ontwikkeling. De komende jaren zal hier nog meer ruimte voor worden gemaakt. In deze kamer van ’10 jaar GGG’ alvast een paar voorbeelden van initiatieven die binnen de nieuwe ontwikkelingen al lopen.

Paul Elbers, intensivist, Amsterdam UMC:

‘AutoKinetics geeft individuele adviezen voor antibioticumdosering bij sepsis’

Lees over dit project

Ellen Koster, universitair hoofddocent Farmaceutische wetenschappen, Universiteit Utrecht:

‘App helpt pubers met astma bij hun medicijngebruik’

Lees over dit project

Charlotte Bekker, senior onderzoeker, Radboudumc, afdeling farmacie:

‘Heruitgifte van ongebruikte medicijnen kan enorm veel geld besparen’

Lees over dit project

Rianne Oostenbrink, algemeen kinderarts, Erasmus MC:

‘Met de Feverkidstool kunnen we gerichter antibiotica voorschrijven aan kinderen’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur