Nieuwe indicaties

Drug rediscovery is onderzoek naar nieuwe toepassingen van een bestaand geneesmiddel voor een andere indicatie. Dat kan het gevolg zijn van een toevallige ontdekking van een ‘bijwerking’ bij het gebruik van een geneesmiddel. Een andere mogelijkheid is dat wetenschappers op basis van het onderliggende werkingsmechanisme een nieuwe toepassing vinden. GGG maakt zich sterk voor innovatie op dit terrein.

Een bestaand geneesmiddel gebruiken voor een nieuwe toepassing biedt kansen en mogelijkheden. Het is sneller en goedkoper, omdat het langdurige traject van geneesmiddelenontwikkeling niet vanaf het begin hoeft te worden gedaan. Bovendien is er al veel kennis en ervaring met het middel opgedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot bijwerkingen.

Vaak vormen de indicaties, waarvoor een geneesmiddel of werkzame stof in een bepaalde toedieningsvorm en dosering is geregistreerd, in de praktijk maar een deel van de mogelijke toepassingen. Het GGG-programma financiert verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van drug rediscovery, ook wel drug repurposing genoemd. Het gaat daarbij om klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel.

De grote uitdaging is vaak om een geneesmiddel voor een nieuwe indicatie geregistreerd te krijgen, zodat het niet off-label hoeft te worden voorgeschreven. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd eenvoudig te realiseren. Onderzoekers signaleren verschillende beperkingen, onder meer het ontbreken van reële en verantwoorde incentives voor de risico’s die farmaceutische bedrijven nemen als zij drug rediscovery-onderzoek ondersteunen. De overheid ziet deze belemmeringen ook. Het ministerie van VWS vindt dat wet- en regelgeving op internationaal niveau afgestemd moet worden om zo registratie te vergemakkelijken. En op nationaal niveau kan het juridisch kader mogelijk zo worden aangepast dat het voor partijen aantrekkelijker wordt om samen te werken op dit terrein. Intussen blijft GGG zich inspannen om de kennis over kansrijke nieuwe toepassingen van bestaande middelen te vergroten en het potentieel van drug rediscovery onder de aandacht te brengen.

Joel van Roon en Helen Leavis, UMC Utrecht:

Combinatie van onstekingsremmers bij Sjögren: 1 + 1 = 3

Lees over dit project

Cindy van den Berg, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL):

‘Morfine helpt patiënten met COPD zonder nadelig effect’

Lees over dit project

Hilgo Bruining, kinder- en jeugdpsychiater, Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis:

‘Gerichte inzet plaspil verbetert prikkelverwerking bij autisme’

Lees over dit project

Maroeska te Loo, kinderarts-hematoloog en klinisch farmacoloog, Radboudumc:

‘Voor veel complexe aangeboren vaatmalformaties hebben we nu een medicijn’

Lees over dit project

Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN):

‘Eeuwenoud geneesmiddel verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur