Infrastructuur

Wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelengebruik kan niet zonder een robuuste infrastructuur. Voor samenwerking, maar zeker ook voor het genereren van bruikbare data. De patiënt heeft daarbij vaak zelf een belangrijke rol.

Om uit te zoeken hoe bestaande geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger kunnen worden ingezet, is het niet genoeg een hele reeks studies te doen. Wetenschappelijk onderzoek kan pas wat opleveren als het structureel gevoed wordt met gegevens uit de dagelijkse praktijk. Reden voor het GGG-programma om ook hierop in te zetten. Kunnen wetenschappers effectief met elkaar samenwerken? Komen gezamenlijke projecten van meerdere behandelcentra of onderzoeksgroepen goed tot stand? En krijgt de bijdrage van patiënten een duidelijke plek, zodat het onderzoek ook beter aansluit bij wat voor hen belangrijk is?

Voor het verbeteren van de infrastructuur versterkt GGG onder meer de mogelijkheden om farmacologisch interventieonderzoek te doen, zoals vergelijkende klinische studies bij kinderen en ouderen. Onmisbaar is daarnaast het opzetten van duurzame patiëntenregistraties. Zonder deze registraties is het aantoonbaar verbeteren van de zorg niet mogelijk. Patiëntenregistraties – vaak mede ‘gevuld’ door de patiënten zelf – leveren onmisbare spiegelinformatie op voor zorgverleners. Bijvoorbeeld over de effecten van de farmacotherapeutische behandelingen die in de klinische praktijk worden ingezet. De gegevens uit de patiëntenregistraties lenen zich bovendien uitstekend voor wetenschappelijk onderzoek.

Met een goede infrastructuur krijgen alle initiatieven op het gebied van GGG een heldere onderlinge samenhang. Het inhoudelijk bij elkaar brengen van lopende activiteiten voorkomt versnippering en maakt het mogelijk toekomstige initiatieven op het terrein van GGG goed te laten aansluiten bij wat er al gebeurt. Het versterken van de infrastructuur heeft daarom een belangrijke plek in het programma. Dit vergroot uiteindelijk de mogelijkheden voor het succesvol en duurzaam verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen.

Brigit de Jong en Nynke Kalkers, neurologen, MS-centrum Amsterdam:

‘MS-registratie moet de kwaliteit van MS-zorg verbeteren’

Lees over dit project

Susanne Rebers, senior onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek:

‘ELSI Servicedesk verschaft duidelijkheid over ethische, juridische en maatschappelijke vragen’

Lees over dit project

Morris Swertz, Universitair Medisch Centrum Groningen, en Jeroen Beliën, Amsterdam UMC en Vrije Universiteit Amsterdam:

‘Werkwijzer voor genome sequencing ondersteunt ontwikkeling personalised medicine’

Lees over dit project

Dennis van Veghel en Folkert Asselbergs, aanjagers van het consortium Heart4Data:

‘Registratie-gebaseerd onderzoek moet versneld leiden tot betere zorg’

Lees over dit project

Gerrit Meijer, chief scientific officer Health-RI:

‘We willen onderzoekers een soort Spotify voor gezondheidsdata bieden’

Lees over dit project

Menno Huisman, LUMC, en Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis en Radboudumc:

‘Patiëntenregistratie kan bijdragen aan betere antistollingsbehandeling bij hartritmestoornis’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur