Farmacotherapie

op maat

Geen mens is hetzelfde. Leeftijd, geslacht en iemands genetische opmaak zijn voorbeelden van factoren die de werking van een medicijn kunnen beïnvloeden. Maatwerk is nodig voor een optimaal effect en maximale veiligheid. 

Een belangrijke manier om de effectiviteit van bestaande behandelingen met medicijnen te verhogen, is een betere – persoonlijke – begeleiding van de patiënt. Daarin kom je samen tot een passende keuze voor een behandeling, met het juiste geneesmiddel in de juiste dosering en toedieningsvorm. Maatwerk vermindert risico’s, maar het doet meer. Zo houden patiënten soms last van een aandoening, omdat een geneesmiddel (bijvoorbeeld in de voorgeschreven dosering) niet werkt. Ook hier is farmacotherapie op maat het antwoord.

Onder farmacotherapie op maat rekenen we bovendien ook de ontwikkeling naar personalised medicine. Dit is een medisch model dat gebruik maakt van individuele (waaronder genetische) kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen. Bij deze vorm van therapie op maat hebben patiënten een grotere kans op verbetering of herstel met minder bijwerkingen. Zij ondergaan dan ook minder ‘zinloze’ behandelingen en ervaren (mede daardoor) veel minder vaak bijwerkingen.

Door nieuwe (farmaco)genetische kennis zijn werking én bijwerkingen bij een individuele patiënt steeds beter te voorspellen, met een veiligere en effectievere behandeling als resultaat. Ook komen steeds meer geneesmiddelen voor deelpopulaties beschikbaar, in plaats van ‘one drug fits all’ voor de hele groep. Onderzoek hiernaar gebeurt bijvoorbeeld in het GGG-onderzoeksprogramma Personalised Medicine, dat onder andere samenwerking op dit vlak stimuleert en de (kosten)effectiviteit van diagnostiek en behandeling op maat bestudeert. Voor goed advies op maat is de kernvraag: hoe kunnen we omgaan met de diversiteit van de mens (zoals kinderen, ouderen, patiënten van niet-westerse afkomst) en met genetische verschillen?

Vera Deneer, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, UMC Utrecht:

‘Ook bij hart- en vaatziekten is het belangrijk te zoeken naar geneesmiddelen op maat’

Lees over dit project

Catherijne Knibbe, ziekenhuisapotheker, St. Antonius Ziekenhuis:

‘Bij obesitas moet je rekenen om te komen tot een andere dosis van geneesmiddelen’

Lees over dit project

Marjon Cnossen, kinderarts-hematoloog, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis:

‘We werken samen met patiënten aan een gepersonaliseerde behandeling bij hemofilie’

Lees over dit project

Birgit Koch, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, Erasmus MC:

‘We willen antipsychotica gerichter kunnen doseren bij kinderen met autisme’

Lees over dit project

Valesca Retèl, onderzoeker, Nederlands Kanker Instituut:

‘Met analyse van het complete tumor-DNA krijg je een betere diagnose’

Lees over dit project

Tjitske van der Zanden, projectmanager, Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK):

‘Populair rekenmodel op zoek naar financiële bronnen om aan strengere eisen te kunnen voldoen’

Lees over dit project

Katrien Grünberg, hoogleraar Pathologie, Radboudumc:

‘Moleculaire diagnostiek is helaas nog niet voor iedere kankerpatiënt bereikbaar’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur