Samenwerkingspartners GGG-programma

Achmea

 

Biosimilars en generieke

geneesmiddelenindustrie Nederland

(BOGIN)

Federaal kenniscentrum

voor de gezondheidszorg (KCE België)

College ter Beoordeling van

Geneesmiddelen (CBG)

 

EUPATI Nederland

 

European Infrastructure for

Translational Medicine (Eatris)

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

 

Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Federation for Innovative

Drug Research Netherlands (FIGON)

 

Hartstichting

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

 

KWF Kankerbestrijding

Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)

 

Patiëntenfederatie Nederland

Koninklijke Nederlandse Maatschappij

ter bevordering der Pharmacie

(KNMP)

Paul Janssen Futurelab Leiden

 

ReumaNederland

 

Samenwerkingspartners GGG-programma

 

Treatmeds

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

 

Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraar VGZ

Video
Contact

Verstuur