GERARD SCHOUW EN MARTIN FAVIÉ OVER DE ROL VAN DE PRIVATE PARTNERS

‘Praktijk heeft baat bij inbreng verschillende disciplines’

Lees verder

Foto: Michel Groen

Private partijen hebben veel kennis over het gebruik van geneesmiddelen. Hun rol in het GGG-programma is belangrijk voor innovatie in de praktijk.

Onderzoek binnen het GGG-programma heeft de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd. Maar voor een daadwerkelijk beter gebruik van geneesmiddelen is een sterkere focus nodig op de toepassing van al deze kennis. Dat zeggen Martin Favié, voorzitter van brancheorganisatie Bogin, en Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In de GGG-raad hameren ze steeds weer op het belang van implementatie. Schouw: ‘GGG zet altijd al sterk in op implementatie, maar in de wetenschap is het toch nog te vaak het sluitstuk. Zo van: wij onderzoekers hebben het denkwerk gedaan, nu is de praktijk aan zet!’

Slimme ideeën
Implementatie is een opdracht voor alle betrokken partijen, dus ook voor onderzoekers. En de private partners in geneesmiddelenonderzoek. Schouw: ‘Fabrikanten hebben veel kennis in huis die van belang is voor GGG. Ze kennen de bijwerkingen en hebben vaak slimme ideeën over hoe je goed gebruik kunt bevorderen.’

Volgens Favié is er vooral in de eerste lijn veel winst te behalen. ‘Denk aan veelvoorkomende aandoeningen als hoge bloeddruk, diabetes of COPD. Met het verbeteren van de therapietrouw en een goede uitleg aan de patiënt over het gebruik van de voorgeschreven medicijnen, kan de behandeling stukken effectiever worden.’

Kansen op subsidie
Implementatie is dus terecht een belangrijk aandachtspunt voor GGG, aldus Favié en Schouw. Maar dan moeten naast de grote wetenschappelijke instellingen ook bijvoorbeeld eerstelijnsorganisaties een goede kans op subsidie maken.

Lees verder

‘Alle betrokken partijen hebben een rol in geneesmiddelenonderzoek, ook de private partners’

Henk Smid over publiek-private samenwerking

ZonMw zet in op een zo breed mogelijke betrokkenheid bij innovaties die de zorg en gezondheid kunnen verbeteren. Dus ook bij geneesmiddelenonderzoek in het GGG-programma. Samen met Health Holland organiseerde ZonMw op 7 maart 2017 een ontmoetingsdag over ‘innovatie door co-creatie’. In een interview legt ZonMw-directeur Henk Smid uit wat publiek-private samenwerking zo belangrijk maakt voor zorgvernieuwing.

‘Als GGG voorop blijft lopen in zijn verbindende rol, kunnen we de patiënt samen beter helpen’

Brede kenniscoalitie
Implementatie vergt intensieve multidisciplinaire samenwerking. Schouw noemt het een ‘kenniscoalitie’, waarin niet alleen de wetenschap een rol speelt maar ook de praktijk, patiënten en het bedrijfsleven. ‘Bedrijven hebben bijvoorbeeld veel expertise om tot een scherpere diagnostiek te komen, van groot belang voor een gerichte inzet van geneesmiddelen.’ Favié noemt het ontwikkelen van protocollen als voorbeeld waar kenniscoalities nodig zijn. ‘De fabrikant kent het geneesmiddel, en gespecialiseerde verpleegkundigen weten hoe het in de praktijk wordt gebruikt. Breng die kennis samen. Zo kom je tot betere protocollen voor de inzet in die praktijk.’

Verbindende rol
Beter geneesmiddelengebruik is in ieders belang. Favié: ’Neem drug rediscovery, het voor nieuwe indicaties inzetten van bestaande medicijnen. Beter voor patiënt én samenleving. En voor bedrijven die met hun opgebouwde kennis zinvol kunnen blijven bijdragen.’ Schouw noemt de komst van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA naar Nederland een grote kans. ‘Er komt veel kennispotentieel deze kant op. Als GGG voorop blijft lopen in zijn verbindende rol, kunnen we de patiënt samen steeds beter helpen.’

GGG-congres over ‘Shared Value’

Het tweede landelijke GGG-congres (3 april 2014) had als thema ‘Shared Value’. Vanuit een gedeeld belang komen alle brokken partijen tot gezamenlijke initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Al deze betrokkenen wisselden tijdens het congres uit welke kansen zij zien voor shared value-initiatieven rond goed gebruik van geneesmiddelen. Op de ZonMw-site staat een uitgebreide impressie, inclusief filmpjes over de inbreng van private partijen. Klik op de afbeelding hiernaast om de impressie te bekijken.

Video
Contact

Verstuur