PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, STIP RONDE

Werken aan medicatieveiligheid binnen de VVT

Vraagstuk
De medicatieveiligheid in de langdurige zorg kan en moet beter. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Medicatiefouten kunnen grote gevolgen hebben voor de cliënt en leiden tot hoge kosten (vermijdbare ziekenhuisopnames). Het Platform Medicatieveiligheid heeft in 2012 de ‘Veilige principes in de medicatieketen verpleging, verzorging, thuiszorg’ (VVT) opgesteld. Kunnen deze principes verder worden geïmplementeerd en zijn er oplossingen nodig voor specifieke knelpunten daarbij?

Onderzoek
In dit project is allereerst in acht ketenprojecten gewerkt aan (verdere) implementatie van de veilige principes en zijn oplossingen bedacht voor specifieke knelpunten die zich voordeden. In een tweede fase is een impuls gegeven aan de landelijke implementatie door brede verspreiding van de praktijkkennis die in de ketenprojecten is opgedaan en de daarin gevonden oplossingen voor knelpunten.

Resultaten
De nieuwe kennis en hulpmiddelen zijn beschikbaar in een interactieve PDF-versie van de veilige principes.

 

project op website →

Uitvoerende: A. Bolscher, ActiZ  | ZonMw-project: 836044002
Veilige principes verder in praktijk

Video
Contact

Verstuur