PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, STIP RONDE

Verbetering medicijngebruik door gesprekken in apotheek

Vraagstuk
Apothekersassistenten kunnen helpen om problemen met medicatiegebruik op te lossen. Ze vinden dit echter niet altijd eenvoudig door het ontbreken van praktische handvatten om het gesprek aan te gaan. Kan een vragenset medicatieproblemen en oorzaken daarvan bespreekbaar maken?

Onderzoek
Een begeleidingscommissie met onder andere patiënten en apotheek-teamleden levert input voor TRIAGE. Het instrument is uitgetest op ervaren meerwaarde en tevredenheid en op goed geneesmiddelgebruik onder 100 volwassen gebruikers van cardiovasculaire medicatie in 10 apotheken.

Resultaten
Het instrument is goed inzetbaar in de praktijk. Het voorziet de apothekersassistent van aanknopingspunten om het gesprek over het geneesmiddelgebruik met de patiënt aan te gaan. Het instrument is ook goed toepasbaar voor andere medicatie dan die in het onderzoek is getest.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. ir. L. van Dijk, NIVEL  | ZonMw-project: 848022001
TRIAGE in de apotheek: signaleren en helpen oplossen van medicatie-gerelateerde problemen

Video
Contact

Verstuur