BOVENKOPREGEL

Minder medicatieproblemen na ontslag uit ziekenhuis

Vraagstuk
Na ontslag uit het ziekenhuis ervaren veel patiënten problemen bij geneesmiddelengebruik. De implementatie van de bestaande richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ verloopt moeizaam. Is er een verbetering te realiseren in de samenwerking tussen ziekenhuis, openbare apotheek, huisarts en thuiszorg?

Onderzoek
In dit project zijn trainingen georganiseerd voor apothekersassistenten om medicatiewijzigingen uit te leggen aan de patiënt tijdens een huisbezoek. Tijdens dit bezoek konden zij aansluiten bij het ontslaggesprek in het ziekenhuis, waarbij de patiënt de medicatiewijzingen gestructureerd kreeg uitgelegd. De ziekenhuizen gaven deze medicatiewijzigingen ook door aan de eerste lijn.

Resultaten
Er is een draaiboek opgesteld om de geoptimaliseerde samenwerking vorm te gegeven. Het project heeft er toe geleid dat patiënten significant minder geneesmiddelgerelateerde problemen rapporteerden 4 weken na het ontslag. Patiënten vinden het bezoek van de apotheker zinvol.

 

Project op website →

Uitvoerende: Dr. F. Karapinar, OLVG locatie West  | ZonMw-project: 836044008
Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag om de continuïteit van zorg te optimaliseren voor de patiënt

Video
Contact

Verstuur