PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, STIP RONDE

Minder benzodiazepinen door ondersteuning van de POH-ggz

Vraagstuk
Vaak is het langdurig gebruik van slaapmiddelen als benzodiazepinen niet in lijn met de NHG-standaard M23 Slaapproblemen en slaapmiddelen. Bij stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Zijn er mogelijkheden om het langdurig gebruik van benzodiazepinen te verminderen?

Onderzoek
In een pilot is een strategie uitgerold waarin de POH-ggz een training kreeg om de patiënt te motiveren tot verandering van diens benzodiazepinen-gebruik. De POH-ggz stuurt een stopbrief naar de patiënt, waarna motiverende gesprekken volgen, aangevuld met een voorlichtings- en werkboekje voor de patiënt. De effecten zijn vergeleken tussen een interventie- en een controlegroep.

Resultaten
In de interventiegroep is het gebruik van benzodiazepinen sterker afgenomen dan in de controlegroep. De combinatie van motiverende gesprekken en het werkboekje leidt tot grotere afname van het middel dan alleen een werkboekje of geen van beide.

Project op website →

Uitvoerende: Ir. E.G. Wits, IVO  | ZonMw-project: 836044007
Ondersteuning van de POH GGZ bij aanpak chronisch gebruik benzodiazepinen via motiverende gespreksvoering en gepersonifieerde patiëntenvoorlichting

Video
Contact

Verstuur