PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, STIP RONDE

Goed gebruik van geneesmiddelen door dialysepatiënten

Vraagstuk
De 6.500 dialysepatiënten in Nederland gebruiken veel medicijnen, zo’n 11 tot 13 per dag. De invloed die dialyse heeft op de werking van deze medicijnen en het ontstaan van bijwerkingen, verschilt per medicijn. Zijn er doseringsadviezen te ontwikkelen die bijdragen aan zorg op maat en patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit?

Onderzoek
In dit project zijn doseeradviezen ontwikkeld. Na het bepalen van de nieuwe doseringen zijn de adviezen beoordeeld door een expertgroep met ziekenhuisapothekers, nefrologen, een geriater en een openbaar apotheker.

Resultaten
Er is voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. De opgestelde adviezen kunnen door de patiënt via de arts en de apotheker worden geraadpleegd. Er is een brochure ontwikkeld voor nierpatiënten om bewuster met medicijnen om te gaan. En er is een training ontwikkeld voor zorgverleners rondom dialysepatiënten.

project op website →

Uitvoerende: Drs. M. Journée-Gilissen, KNMP | ZonMw-project: 836044005
Optimaliseren van goed gebruik van geneesmiddelen door dialysepatiënten: het ontwikkelen en implementeren van doseringsadviezen én een patiëntbegeleidingsprogramma

Video
Contact

Verstuur