PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, STIP RONDE

Antimicrobial Stewardship in verpleeghuis voorkomt antibioticaresistentie

Vraagstuk
Antibioticagebruik en -resistentie komen veel voor in verpleeghuizen. In ziekenhuizen is de inzet van antimicrobial stewardship (AMS) inmiddels gemeengoed. Werkt deze multidisciplinaire aanpak met zogeheten A-teams ook in het verpleeghuis?

Onderzoek
Er is een vertaalslag gemaakt van AMS in de ziekenhuizen naar de verpleeghuiszorg. Na de formulering van een plan van aanpak met visie en werkwijze van het team, zijn de richtlijnen bij urineweginfecties, luchtweginfecties en huidinfecties herzien. Er zijn formulieren ontwikkeld waarmee de voorgeschreven antibiotica wordt beoordeeld op (on)juist gebruik. Voor het verzorgend en verplegend personeel is een e-learning ontwikkeld en er is een focusgroepbijeenkomst georganiseerd. In de vervolgfase zijn deze activiteiten getest en aangepast.

Resultaten
De aanpak staat beschreven in de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’. In deze handleiding zijn tevens (verwijzingen naar) werkmaterialen opgenomen. Deze vernieuwde handleiding inclusief werkmaterialen is beschikbaar voor professionals in de verpleeghuiszorg.

 

project op website →

Uitvoerende: A. Eikelenboom-Boskamp, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | ZonMw-project: 848022002
Voorkomen van antibioticaresistentie door Antimicrobial Stewardship (AMS) in verpleeghuizen

Video
Contact

Verstuur