PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, PATIËNTENREGISTRATIES

Landelijke registratie voor geneesmiddelengebruik bij zwangerschap

Vraagstuk
Over veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is nog weinig bekend. Kennis daarover komt tot nu toe voornamelijk uit onderzoek bij proefdieren. Bij mensen is onderzoek alleen mogelijk door alle ervaringen in de praktijk te bundelen.

Onderzoek
Bijwerkingencentrum Lareb gaat zwangerschappen waarbij geneesmiddelen worden gebruikt registreren en actief volgen, om op die manier te ontdekken of een geneesmiddel mogelijk schadelijk is voor het kind. De registratie is eerst op kleine schaal opgezet. Daarbij is de beste manier beoordeeld om de benodigde gegevens te verzamelen, met als doel te komen tot een landelijk systeem.

Resultaten
De pREGnant-registratie is opgezet en zorgt ervoor dat zorgverleners en zwangere vrouwen de benodigde gegevens eenvoudig zelf kunnen verzamelen. Na aanmelding bij pREGnant vullen de deelnemers zes vragenlijsten in, drie tijdens de zwangerschap en drie daarna, tot het kind een jaar oud is. Onderzocht is of de gegevens die verzameld worden ook overeenkomen met de medische gegevens van zorgverleners. Aangetoond is dat het mogelijk is om met vragenlijsten via internet betrouwbaar gegevens te verzamelen over zwangerschap en geneesmiddelengebruik.

Project op website →

Uitvoerende: drs. S. Vorstenbosch, Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb | ZonMw-project: 836012001
The Pregnancy Drug Register: development and implementation

Video
Contact

Verstuur