PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Voordelen en nadelen van PPI’s bij patiënten met hart- en vaatziekten

Vraagstuk
Bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden verlaagt onderhoudsbehandeling met een lage dosis aspirine (LDA) het risico op nieuwe hart- en vaatziekten. Dit gaat echter gepaard met maag- en darmcomplicaties. Om dit te voorkomen wordt het gelijktijdig gebruik van een proton-pompremmer (PPI) aangeraden. Het gunstige effect van PPI’s is wetenschappelijk gezien nog onvoldoende sterk onderbouwd.

Onderzoek
In het onderzoek is een systematische literatuurreview en een meta-analyse gedaan. Daarnaast is gewerkt met ’population-based electronic healthcare database studies’ en ‘decision analytic modeling’. De bevindingen helpen bij het maken van een goede keuze bij het wel of niet voorschrijven van een PPI bij patiënten die chronisch LDA gebruiken.

Resultaten
De literatuurstudie laat een relatie zien tussen het langetermijngebruik van PPI’s ( meer dan 12 maanden) en een verhoogd risico op maagpoliepen en een verhoogde kans op maagkanker. Continu gebruik van PPIs verhoogt tevens het risico op een ijzer- en vitamine B12-tekort. Artsen en patiënten moeten zich bewust zijn van de bijwerkingen die PPIs kunnen veroorzaken en de risico’s en baten tegen elkaar afwegen.

project op website →

Uitvoerende: Dr. A. Tran Duy, Universiteit Maastricht | ZonMw-project: 836021018
Co-administration of proton pump inhibitors in patients prescribed long-term low-dose aspirin: benefit, harm and cost-effectiveness

Video
Contact

Verstuur