PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Predictiemodel effect behandeling hart- en vaatziekten

Vraagstuk
Bij de behandeling van bloeddruk en hoog cholesterol wordt uitgegaan van de gemiddelde patiënt en van een gemiddeld behandeleffect. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet en behandeleffecten kunnen variëren van geen of weinig effect – of zelfs schade – tot veel effect. Welke patiënten hebben veel baat bij behandeling?

Onderzoek
In dit onderzoek is een methode ontwikkeld, gebaseerd op de gegevens van grote gerandomiseerde trials, om bij individuele patiënten het verwachte effect van cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en antistolling te voorspellen.

Resultaten
Het voorspelde absolute behandeleffect is bruikbaar bij de afweging om een behandeling wel of niet te starten. Zo kan behandeling worden gestart bij een patiënt met een groot verwacht behandeleffect en is onnodige behandeling te voorkomen bij een patiënt bij wie het verwachte behandeleffect laag of zelfs negatief is. Dit voorkomt onnodige medische interventies en het komt de doelmatigheid van de gezondheidszorg ten goede.

Dit project heeft een vervolg gekregen in ZonMw-project 8360110271.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. F.L.J. Visseren, UMC Utrecht | ZonMw-project: 836011027
Identifying the right patient to treat, by estimating absolute treatment effect for individual patients based on randomised clinical trial data

Video
Contact

Verstuur