PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Meer inzicht in nabehandeling van borstkanker bij vrouwen onder de 40

Vraagstuk
In Nederland krijgen jaarlijks circa 14.000 vrouwen borstkanker. De standaardbehandeling bestaat uit een operatie, soms aangevuld met bestraling en vaak nog een nabehandeling met medicijnen. Is over- of onderbehandeling tegen te gaan? Welke nabehandeling leidt tot betere ziekte-uitkomst en bij wie is nabehandeling effectief?

Onderzoek
Met behulp van de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is onderzocht welke kenmerken na een bepaalde behandeling de ziekte-uitkomst voorspellen.

Resultaten
Verschillende nabehandelingen die tot nu toe als even goed werden beschouwd, blijken in sommige situaties niet even goed te zijn. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de borstkankerbehandelrichtlijn, mits bevestigd door een ander onderzoek. Daarnaast is een database gemaakt met digitale plaatjes van meer dan 2.700 borstkankers. Deze database kan in de toekomst worden ingezet voor training en nascholing.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. S.C. Linn, Nederlands Kanker Instituut | ZonMw-project: 836021019
The Netherlands Breast Cancer Project (NBCP): Towards personalized medicine by using the nationwide population-based breast cancer registry (1989-2011) coupled with biobanking

Video
Contact

Verstuur