PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Kosteneffectiviteit van pijnmedicatie bij uitstralingspijn

Vraagstuk
Dit onderzoek beoogde de (kosten)effectiviteit van het direct voorschrijven van een opioïde te vergelijken met het stapsgewijs voorschrijven van pijnmedicatie, zoals beschreven in de richtlijnen bij patiënten met een zogeheten (sub)acuut lumbosacraal radiculair syndroom (uitstralingspijn) in de huisartspraktijk.

Onderzoek
116 huisartsen uit 37 praktijken namen deel aan de studie. Na 12 maanden includeren waren 8 van de benodigde 234 patiënten geïncludeerd.

Resultaten
Het is moeilijk gebleken voldoende patiënten voor dit onderzoek te includeren. Om die reden is besloten tot beëindiging van de studie. Na stopzetting van de studie is aan de deelnemende huisartsen gevraagd naar hun mening over de inclusie. Als belangrijkste redenen noemden zij onder meer de lage incidentie door de strikte inclusiecriteria.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. P.A.J. Luijsterburg, Erasmus MC | ZonMw-project: 836021002
Step-down versus step-up analgesics in patients with (sub)acute sciatica in primary care

Video
Contact

Verstuur