PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Dosering van midazolam bij patiënten met obesitas

Vraagstuk
Voor veel geneesmiddelen is het nog onduidelijk of en hoe doseringen moeten worden aangepast voor patiënten met obesitas. Concentraties en effecten van geneesmiddelen kunnen anders zijn dan bij patiënten zonder overgewicht. Bovendien kan de situatie ook weer veranderen na een maagverkleiningsoperatie.

Onderzoek
Er zijn aanwijzingen dat midazolam minder goed wordt afgebroken door patiënten met obesitas. In deze studie zijn de bloedconcentraties van het geneesmiddel midazolam, een veelgebruikt slaap- en anesthesiemiddel, onderzocht bij deze groep.

Resultaten
Voorafgaand aan een operatie wordt midazolam vaak in tabletvorm als kalmerend middel gegeven. Voor dit doel hoeft de dosering van een tablet voor patiënten met morbide obesitas (ernstig overgewicht) niet anders te zijn dan voor patiënten zonder overgewicht. Maar als midazolam als narcosemiddel via het infuus wordt gegeven, zijn er wel hogere doseringen nodig. Een midazolam-tablet blijkt sneller te werken bij patiënten na een maagverkleiningsoperatie dan bij dezelfde patiënten vóór de operatie. Ook is midazolam als tablet of infuus eerder uitgewerkt. Op basis hiervan zijn de midazolam-doseeradviezen voor patiënten met obesitas en patiënten na een maagverkleiningsoperatie vastgesteld.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. C.A.J. Knibbe, St. Antonius Ziekenhuis | ZonMw-project: 836011008
Characterisation of the influence of (morbid) obesity on CYP3A-mediated clearance and oral absorption using midazolam as a model drug: towards evidence-based dosing in obesity

Video
Contact

Verstuur