PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Depressie tijdens de zwangerschap

Vraagstuk
Een depressie of depressieve symptomen komen relatief vaak voor tijdens de zwangerschap. Het is onduidelijk of het gebruik van antidepressiva schadelijk is voor het (ongeboren) kind of de depressie zelf.

Onderzoek
In dit project zijn de effecten van (onbehandelde) depressie, depressieve symptomen en het gebruik van antidepressiva op veelvoorkomende zwangerschapsuitkomsten onderzocht. Met vragenlijsten is het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en een lage Apgar-score (een test bij de baby direct na de bevalling) onderzocht.

Uitkomst
Met de vragenlijsten zijn goede gegevens verkregen over het hebben van (symptomen van) een depressie in de zwangerschap en over welke vrouwen daar meer kans op lopen. Ook gaven de vrouwen veel informatie over de geboorte van het kind. Met de gegevens van buitenlandse studies is meer inzicht gekregen in het gebruik van antidepressiva. De belangrijkste conclusie daaruit is dat vrouwen met (symptomen van) een depressie tijdens de zwangerschap meer kans lopen op een te vroeg geboren kind of een kind met een lage Apgar-score. Het wel of niet slikken van antidepressiva heeft daarop nauwelijks invloed.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. ir. N. Roeleveld, Radboudumc | ZonMw-project: 836011020
To treat or not to treat: depression during pregnancy and the impact on perinatal outcomes

Video
Contact

Verstuur