PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, OPEN RONDE

Blaasontsteking: gentamicine-blaasspoelingen of antibiotica in tabletvorm?

Vraagstuk
Steeds vaker blijken antibiotica in tabletvorm niet effectief te zijn bij patiënten met een terugkerende blaasontsteking. Hierdoor is een ziekenhuisopname voor een intraveneuze behandeling noodzakelijk. In deze studie is de thuisbehandeling met gentamicine-blaasspoeling onderzocht op effectiviteit, bijwerkingen en kwaliteit, beoordeeld door de patiënt.

Onderzoek
De patiënten in de onderzochte groep zijn volwassenen die in het afgelopen jaar meer dan 2 blaasontstekingen door een multiresistente bacterie hebben gehad. In het onderzoek wordt de blaasspoeling met gentamicine (thuis uitgevoerd) vergeleken met het dagelijks gebruik van een lage dosis antibiotica in tabletvorm, beide gedurende een half jaar.

Resultaten
Door de behandeling met de blaasspoelingen is het aantal blaasontstekingen teruggebracht van gemiddeld 4,8 ontstekingen per persoon naar 1. Ook het aantal ontstekingen veroorzaakt door multiresistente bacteriën nam af van 78% naar 23%. Doordat de spoeling beperkt blijft tot de blaas, treden er geen relevante bijwerkingen op zoals effect op het gehoor of nierfunctie.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. J.T. van Dissel, LUMC | ZonMw-project: 836011028
New use of aminoglycosides: Prevention of recurrent urinary tract infections by multi-drug resistant bacteria, by intravesical administration of antibiotics.

Video
Contact

Verstuur