Behandelkwaliteit meten bij mensen met diabetes

Behandelkwaliteit meten bij mensen met diabetes

Vraagstuk
De kwaliteit van diabeteszorg wordt gemeten met zogenoemde ‘indicatoren’. De indicatoren die voor aanvang van het onderzoek werden gebruikt, waren onvoldoende om te kunnen bepalen of een patiënt met diabetes type 2 een passende behandeling krijgt.

Onderzoek
Er zijn op basis van literatuuronderzoek en met hulp van een expertpanel en patiëntvertegenwoordigers 20 mogelijke indicatoren ontwikkeld, gericht op effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van de behandeling. In praktijkstudies is vastgesteld dat de indicatoren goed te meten zijn met beschikbare data uit huisartsenpraktijken. Als laatste is een voorstel uitgewerkt om de indicatoren in te passen in bestaande methoden om de kwaliteit van behandeling bij diabetes te bevorderen.

Resultaten
Het project heeft een betrouwbare set van 20 voorschrijfindicatoren voor diabetes type 2 opgeleverd, te gebruiken in de eerstelijns praktijk. In samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is een FTO-module gemaakt op basis van de indicatoren. Daarnaast worden enkele indicatoren volgens de systematiek van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) als pilot toegevoegd aan bestaande indicatorensets.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. P. Denig, UMC Groningen | ZonMw-project: 836021007
Quality of prescribing: patient specific indicators that predict better outcomes in diabetes patients

Video
Contact

Verstuur