PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Verkort rivastigmine een delier bij IC-patiënten?

Vraagstuk
Acute verwardheid (delier) komt vaak voor bij patiënten op de intensive care (IC). Een delier is belastend voor de patiënt en diens naasten, maar geeft ook meer complicaties en een slechtere prognose. Een standaardbehandeling met een kalmerend middel (haloperidol) blijkt vaak niet afdoende. Eerdere, kleinere onderzoeken lieten zien dat rivastigmine de duur van een delier kan verkorten. Mede op aangeven van diverse richtlijnen gaven artsen in verschillende ziekenhuizen daarom al rivastigmine als de standaardbehandeling met haloperidol niet bleek te helpen. Verkort het toevoegen van rivastigmine de duur van een delier bij IC-patiënten?

Onderzoek
De onderzoekers vergeleken twee groepen IC-patiënten. De behandelgroep kreeg naast de standaardbehandeling van haloperidol het middel rivastigmine. De controlegroep kreeg naast de standaardbehandeling een placebo.

Resultaten
Bij een tussentijdse analyse bleken er meer sterfgevallen te zijn onder patiënten die rivastigmine hadden gekregen, waarna de studie vroegtijdig is gestaakt. Bij nadere analyse bleek de verhoogde sterfte op toeval te berusten. Er is echter ook geen positief effect van rivastigmine gevonden. De onderzoekers raden daarom af om rivastigmine voor te schrijven aan IC-patiënten met een delier. De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. A.J.C. Slooter, UMC Utrecht | ZonMw-project: 170881004
Rivastigmine for delirium in Intensive Care patients, a double-blind, randomised placebo-controlled add-on trial

Video
Contact

Verstuur