PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Verbetert DCS de gedragstherapie bij angststoornissen?

Vraagstuk
Meer dan een miljoen Nederlanders leidt aan een angststoornis. De voorkeursbehandeling bij angststoornissen is: blootstelling aan situaties waarvoor de patiënt juist angstig is, in combinatie met het voorkomen van vermijdingsgedrag. Volgens recente onderzoeksresultaten kan het medicijn D-Cycloserine (DCS) de resultaten van gedragstherapie verbeteren en de behandeling sneller en efficiënter maken.

Onderzoek
In deze studie werd is bij 60 patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis en 60 patiënten met een paniekstoornis met agorafobie onderzocht wat de toegevoegde waarde is van DCS tijdens de gedragstherapie.

Na loting kreeg een deel DCS en een deel een placebo. Verder is onderzocht wat de optimale timing van toediening is en is gekeken naar de kosteneffectiviteit.

Resultaten
Bij beide patiëntgroepen had de gedragstherapie een goed effect, maar had het toedienen van DCS geen toegevoegde waarde. Ook de ernstigere subgroepen of diegenen die wat sneller verbeterden versus de patiënten die wat langzamer verbeterden, profiteerden niet van DCS. Kosteneffectiviteitsanalyses lieten eveneens geen verschillen zien tussen de met DCS en met placebo behandelde groepen.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. D.C. Cath, Altrecht | ZonMw-project: 171001007
D-cycloserine enhancement of exposure and response prevention (ERP) therapy in OCD and panic disorder with agoraphobia: a randomized controlled trial

Video
Contact

Verstuur