PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Toediening dexamethason tijdens hartoperaties

Vraagstuk
Bij de meeste hartoperaties is het gebruik van een hart-longmachine noodzakelijk. Dit gaat gepaard met een krachtige ontstekingsreactie, die kan leiden tot postoperatieve complicaties. Het is mogelijk om de ontstekingsreactie te onderdrukken met het medicijn dexamethason. Maar wegen de gunstige effecten van dit medicijn op tegen de potentiële nadelen

Onderzoek
De DECS-trial is uitgevoerd in acht Nederlandse hartcentra. Na loting kreeg de helft van de 4500 patiënten tijdens hun operatie dexamethason; de andere helft kreeg een placebo. Patiënten noch de behandelende artsen wisten wie dexamethason kregen en wie het placebo. Vervolgens is onderzocht bij welke patiënten ernstige complicaties optraden. Ook is onderzocht hoe lang de patiënten op de intensive care (IC) en in het ziekenhuis moesten blijven. Daarnaast is de kosteneffectiviteit van de behandeling onderzocht.

Resultaten
De interventiegroep kon eerder van de IC af en kon een dag eerder het ziekenhuis verlaten. Daarnaast liep deze groep minder vaak een infectie op. Met name de longfunctie van de interventiegroep was beter. Er bleek ook een leeftijdseffect. Patiënten onder de 75 jaar hadden duidelijk minder complicaties, terwijl bij patiënten boven de 80 een tegenovergesteld effect bleek te bestaan. Het lagere risico op complicaties en de kortere verblijfsduur op de IC en in het ziekenhuis veronderstelt dat de (eenvoudige) toediening van (het goedkope) dexamethason in aanzienlijke mate kosteneffectief is.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. D. van Dijk, UMC Utrecht | ZonMw-project: 170885602
The DExamethasone for Cardiac Surgery (DECS) trial: A large but simple trial to quantify the cost-effectiveness of dexamethasone in patients undergoing cardiac surgery

Video
Contact

Verstuur