PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Therapietrouw bij de behandeling van hiv

Vraagstuk
Therapietrouw is cruciaal bij de behandeling van hiv. 50% van de patiënten neemt de medicatie onvoldoende in. Eerder onderzoek had aangetoond dat de gedragsinterventie AIMS kan leiden tot substantiële verbeteringen in therapietrouw en virale suppressie. AIMS wordt goed beoordeeld door de gebruikers en is ontwikkeld om tegen minimale kosten geïmplementeerd te worden. Ondersteunt AIMS in inderdaad om therapietrouw in de dagelijkse hiv-zorg te optimaliseren

Onderzoek
De studie werd uitgevoerd in zeven hiv-klinieken. Deelnemende patiënten werden willekeurig toegewezen aan een groep die AIMS-begeleiding ontving of aan groep die de reguliere zorg kreeg.

De interventie bestaat uit één-op-ééngesprekken met een hiv-verpleegkundigen. De patiënten gebruiken elektronische pillenpotjes die de datum en tijd van medicatieinname registeren. De patiënten bespreken die informatie, stellen samen met de verpleegkundige problemen met medicatiegebruik vast en bedenken er oplossingen voor.

Resultaten
Patiënten die de AIMS-interventie kregen, bleken het hiv-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS zowel goedkoper als effectiever dan de reguliere zorg. Verwacht wordt dat een brede implementatie van AIMS zal leiden tot betere behandeluitkomsten en de opbrengsten zullen opwegen tegen de kosten van de interventie.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. D.M. de Bruin, UVA | ZonMw-project: 1710022081
Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands

Video
Contact

Verstuur