PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Terugvalpreventie rond antidepressiva bij angststoornis

Vraagstuk
Van alle mensen in Nederland krijg ongeveer 20% in zijn leven te maken met een angststoornis. Een groot deel hiervan herstelt door antidepressiva of cognitieve gedragstherapie. Veel mensen die antidepressiva gebruiken, vallen binnen enkele weken tot maanden terug wanneer ze stoppen met de antidepressiva. Wordt de kans op terugval voor deze groep kleiner wanneer je de pillen in een antidepressiva-afbouwgroep laat afbouwen?

Onderzoek
In dit onderzoek is kregen patiënten naast begeleiding in een antidepressiva-afbouwgroep ook cognitieve gedragstherapie.

Deze therapie is specifiek gericht op factoren die mensen kwetsbaar maken voor terugval. De groepsbehandeling is vergeleken met individuele afbouw van antidepressiva bij een psychiater.

Resultaten
De groepsinterventie gaf geen lagere terugval dan de controlegroep. Er was sprake van hoge terugvalcijfers in beide groepen. Op basis hiervan is besloten om niet verder te gaan met het onderzoek. De hoge terugvalcijfers na afbouw van de antidepressiva, ondanks intensieve begeleiding, is zeer relevant voor de klinische praktijk. Het betekent dat terughoudendheid geboden is bij het starten met antidepressiva en dat voorzichtigheid is geboden om herstelde mensen te adviseren antidepressiva af te bouwen.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. A.J.L.M. van Balkom, GGZ inGeest | ZonMw-project: 171001008
The efficacy of a CBT relapse prevention program for remitted anxiety disorder patients who discontinue antidepressant medication

Video
Contact

Verstuur