PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Scholing van arts-assistenten als voorschrijvers

Vraagstuk
Voorschrijffouten van geneesmiddelen in ziekenhuizen kunnen leiden tot schade bij patiënten. Dit gebeurt vooral bij bepaalde groepen van geneesmiddelen zoals NSAID’s, antistollingsmiddelen, diuretica, opiaten en antibiotica. Deze problematiek speelt vooral op afdelingen van snijdende specialismen, omdat daar complexe patiënten in een complexe klinische situatie worden opgenomen. Zij worden begeleid door artsen die na hun studie niet speciaal op het gebied van voorschrijven worden getraind.

Onderzoek
De P-REVIEW-studie onderzocht een interventie op afdelingen van snijdende specialismen.

Hier is een onderwijsprogramma voor arts-assistenten opgezet over de genoemde onderwerpen, in combinatie met wekelijkse medicatieveiligheidsconsulten bij hoog-risicopatiënten. Doel van deze interventie was het onderwijzen en ondersteunen van de arts-assistent, waardoor deze kwalitatief beter gaat voorschrijven.

Resultaten
De resultaten tonen aan dat het onderwijsprogramma voor arts-assistenten leidt tot een significante afname van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde events. De interventie leidt er daarnaast toe dat arts-assistenten de richtlijnen beter volgen. De interventie brengt geen extra kosten met zich mee.

Project op website →

Uitvoerende: Drs. J.M. Bos, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis | ZonMw-project: 171101004
Intensive pharmacovigilance of high-risk patients on hospital surgical wards

Video
Contact

Verstuur