PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Patiëntgebonden behandeladvies bij langdurig gebruik antidepressiva

Vraagstuk
Elke Nederlandse huisartsenpraktijk telt zo’n 55 langetermijngebruikers van antidepressiva. Een kleine helft van deze patiënten krijgt die middelen waarschijnlijk ten onrechte voorgeschreven. De vraag is dan: is een patiëntgebonden behandeladvies aan de huisarts effectief in het verminderen van onterecht langdurig gebruik van antidepressiva?

Onderzoek
De studie (PANDA) bestond uit twee studies die parallel werden uitgevoerd in 45 huisartspraktijken. Studie 1 richtte zich op het terugdringen van overbehandeling. Hier deden 146 langdurig gebruikers van antidepressiva mee, bij wie geen psychiatrische stoornis werd vastgesteld en die op basis van de huidige richtlijnen niet door hoeven te gaan met antidepressiva.

Studie 2 richtte zich op onderbehandeling. Hierin ging het om 58 patiënten die ondanks langdurig gebruik van antidepressiva nog kampten met een depressieve of angststoornis.

Resultaten
Studie 1 laat zien dat het moeilijk is om langdurig antidepressivagebruik te staken. Het stopadvies was niet (kosten)effectief. Uit studie 2 blijkt dat het geven van een patiëntgebonden behandeladvies bij langdurige gebruikers geen verbetering opleverde. In zowel de interventie- als de controlegroep bleek bij 45% van de mensen de oorspronkelijke psychiatrische aandoening volledig in remissie. Omdat in studie 2 niet voldoende patiënten zijn geïncludeerd, blijft de kracht van het bewijs echter beperkt.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, UMC Groningen | ZonMw-project: 170992906
Inappropriate Long Term Antidepressant Prescription In General Practice; cost effectiveness of discontinuation of antidepressant prescribing and patient tailored treatment advice

Video
Contact

Verstuur