PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Naar een bevallingspecifieke uitkomstmaat voor de verloskunde

Vraagstuk
Om interventies in de gezondheidszorg met elkaar te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruik gemaakt van de QALY (Quality-Adjusted Life Year) als uitkomstmaat. Deze maat is voor de verloskunde niet geschikt. In de verloskunde kiest men vaak voor specifieke aspecten van de bevalling als uitkomstmaat, die zowel moeder- als kindgerelateerd kunnen zijn. Deze aspecten worden normaal gesproken afzonderlijk beschouwd, maar kunnen tegengestelde uitkomsten geven.

Onderzoek
In deze studie is een uitkomstmaat ontwikkeld waarmee het resultaat van al deze aparte aspecten wordt samengebracht in één score. Voor het ontwikkelen van deze ‘bevallingspecifieke uitkomstmaat’ zijn allereerst de belangrijkste domeinen van de bevalling vastgesteld.

Daarvoor hebben de onderzoekers de literatuur geraadpleegd en hebben zij de partijen die bij de bevalling betrokken zijn om hun mening gevraagd. De volgende stap was het ontwikkelen en testen van de bevallingspecifieke uitkomstmaat op geschiktheid en betrouwbaarheid. Ten slotte is het resultaat van alle afzonderlijke aspecten van de bevalling vertaald naar één score.

Resultaten
In deze studie is de LADY-X ontwikkeld, een vragenlijst om de bevalling te evalueren.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. M.E. van den Akker- van Marle, LUMC | ZonMw-project: 171102017
Development and validation of a delivery outcome measure

Video
Contact

Verstuur