PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Lucentis of Avastin bij natte maculadegeneratie?

Vraagstuk
Natte maculadegeneratie is de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid onder ouderen. De aandoening ontstaat door een ongeremde groei van bloedvaatjes in het netvlies. Lucentis en Avastin voorkomen de uitgroei van nieuwe bloedvaten. Het goedkope Avastin is geregistreerd voor de behandeling van kanker en wordt off-label gebruikt, het veel duurdere Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van natte maculadegeneratie. Zijn de effecten even groot?

Onderzoek
Deze vergelijkende studie (De BRAMD-studie) onder 327 patiënten vergeleek de kosten en werking van een behandeling van 12 maandelijkse injecties met ranibizumab of bevacizumab. De studie vond plaats in vijf academische centra in Nederland.

Resultaten
De visuswinst bij behandeling met Avastin bleek niet slechter dan bij Lucentis. Behandeling met Avastin was circa 10.000 euro per patiënt per jaar goedkoper. Wel bleek bij Avastin een grotere variatie in de werking op te treden, met zowel meer patiënten die het beter als juist slechter deden. Deze laatste groep leek baat te hebben van een switch naar Lucentis. Het primair behandelen van met Avastin kan een besparing voor de Nederlandse gezondheidszorg opleveren tot wel 100 miljoen euro per jaar.

Project op website →

Uitvoerende Prof. dr. R.O. Schlingemann, AMC | ZonMw-project: 170885606
Comparing the effectiveness and costs of bevacizumab to ranibizumab in patients with exudative age-related macular degeneration (COSD)

Video
Contact

Verstuur