PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Kosteneffectiviteit van biologicals bij reuma

Vraagstuk
Behandeling van reuma richt zich op het onderdrukken van de ziekteactiviteit. Bij beginnende artritis adviseren de richtlijnen te starten met methotrexaat, soms in combinatie met een ander middel. Bij onvoldoende reactie is het advies een biological toe te voegen om het ontstekingseiwit TNF-a te remmen. Er zijn nu vijf TNF-a-remmers. Ook zijn er biologicals tegen andere ontstekingsstoffen. Wat is verstandig als de eerste TNF-a-remmer onvoldoende werkt? Een andere TNF-a remmer of een biological met een ander werkingsmechanisme?

Onderzoek
In totaal hebben 139 reamapatiënten die onvoldoende reageerden op een TNF-a-remmer aan deze studie deelgenomen. Hiervan werden 50 patiënten behandeld met een andere TNF-a remmer, 46 met Rituximab en 43 met Abatacept. De studie is uitgevoerd in het samenwerkingsverband DREAM.

Resultaten
Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de drie groepen als het ging om werkzaamheid of bijwerkingen. Een behandeling met Rituximab is het meest kosteneffectief.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. P.L.C.M. van Riel, Radboudumc | ZonMw-project: 170995001
The cost-effectiveness of abatacept, rituximab or anti-TNF alpha for patients with rheumatoid arthritis

Video
Contact

Verstuur