PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Informatiewaarde en de evaluatie van diagnostische en screeningtests

Vraagstuk
Diagnostische tests en screeningtests hebben meerwaarde als zij de medische besluitvorming kunnen ondersteunen om zo gezondheidsuitkomsten te verbeteren (beslissingsondersteunende waarde). Maar in de dagelijkse praktijk kunnen tests ook een toegevoegde waarde hebben doordat zij patiënten en zorgverleners informeren, ongeacht eventuele beslissingen rondom behandeling of vervolgdiagnostiek (informatiewaarde). Welke mogelijke patiëntgerelateerde effecten er kunnen optreden bij het gebruik van tests in de klinische praktijk en via welke mechanismen ontstaan zulke effecten?

Onderzoek
Dit project is opgezet om te bekijken hoe de informatiewaarde van tests systematisch in klinische richtlijnontwikkeling of beleidsmatige beslissingen kan worden betrokken.

Op basis van de literatuur en interviews is een instrument ontwikkeld waarmee de informatiewaarde van diagnostische tests kan worden bepaald. In de studie is nagegaan op welke wijze de resultaten op systematische wijze kunnen worden meegenomen in toekomstige diagnostische evaluaties.

Resultaten
Bij tests die worden gebruikt in de verloskunde/gynaecologie en de voortplantingsgeneeskunde konden de onderzoekers een aantal patiëntgerelateerde effecten vaststellen, die van invloed kunnen zijn op de optimale teststrategie. Afhankelijk van de testsituatie kunnen zulke effecten worden meegenomen in de evaluatie van medische tests of teststrategieën.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. B.C. Opmeer, AMC | ZonMw-project: 1708856019
The value of information in the evaluation of diagnostic and screening tests

Video
Contact

Verstuur