PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Gebruik prednisolon bij klachten neus- en bijholten

Vraagstuk
Klachten van neus- en bijholten (rhinosinusitis) komen vaak voor in de huisartspraktijk. Tot voor kort werd gedacht dat een infectie door een bacterie de oorzaak was. De meeste onderzoeken naar het effect van antibiotica tonen echter geen voordeel voor de patiënt. De huidige gedachte is dat een overreactie van het afweersysteem van het eigen lichaam de belangrijkste rol speelt. Medicatie die deze overreactie tegengaat, kan daarom effectief zijn. Bewijs hiervoor is echter nog niet beschikbaar.

Onderzoek
Het onderzoek vond plaats onder twee groepen. Beide groepen ontvingen de standaard (symptomatische) behandeling (paracetamol, stomen, neusdruppels).

Als toevoeging kregen de deelnemers via loting prednisolon of een neppil (placebo) voor 7 dagen. Zowel de huisarts als de deelnemer wist niet welke behandeling er werd gegeven. De deelnemer vulde gedurende 14 dagen een dagboek van klachten in.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er geen klinisch relevant voordeel is voor het gebruik van prednisolon ten opzichte van andere medicatie gericht op symptoombehandeling (paracetamol en neusdruppels).

Project op website →

Uitvoerende: Dr. A.P.E. Sachs, UMC Utrecht | ZonMw-project: 170881007
Optimal treatment of rhinosinusitis-like symptoms: Double-blind placebo controlled randomized study with prednisolone versus usual care treatment

Video
Contact

Verstuur