PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Effect van preventie van valincidenten bij ouderen

Vraagstuk
Valincidenten bij ouderen vormen een groot maatschappelijk probleem. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp. Door de vergrijzing in Nederland wordt een stijging verwacht in het aantal valincidenten en gerelateerde letsels. Kan de introductie van effectieve preventieve maatregelen rond geneesmiddelengebruik bijdragen aan een beperking van valincidenten en letsel bij ouderen?

Onderzoek
Dit evaluatieonderzoek vergeleek 620 patiënten van 65 jaar en ouder met en zonder aanpassingen van hun geneesmiddelengebruik.

Zowel de controlegroep als de interventiegroep kreeg een zogeheten valanalyse. De interventiegroep kreeg daarnaast een gestructureerde medicatieanalyse, met indien mogelijk het reduceren of staken van middelen die het valrisico kunnen verhogen.

Resultaten
Uit het resultaat bleek dat de gestructureerde medicatieanalyse en het reduceren of staken van middelen die het valrisico kunnen verhogen, een positief effect heeft op de kwaliteit van leven in de interventiegroep. Er werd geen verschil gevonden in het aantal nieuwe valincidenten.

Project op website →

Uitvoerende Dr. T.J.M. van der Cammen MD PhD, Erasmus MC | ZonMw-project: 170885607
Cost effectiveness of medication withdrawal in older fallers: a randomized controlled trial at the Accident and Emergency Department

Video
Contact

Verstuur