PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Botulinumtoxine-injecties bij spastische cerebrale parese

Vraagstuk
Kinderen met spastische cerebrale parese hebben vaak problemen met het (dagelijks) functioneren. Sinds ongeveer 20 jaar zijn botulinetoxine-injecties en aansluitend een intensieve revalidatie met fysiotherapie vaak de eerste behandelkeuze. Het toxine (gif) blokkeert tijdelijk spastische spieren waardoor fysiotherapeuten (mogelijk beter) met kinderen kunnen oefenen. De meerwaarde van deze belastende en dure injecties is echter niet aangetoond.

Onderzoek
In deze SPACE BOP-studie zijn de resultaten van twee behandelingen met elkaar vergeleken. Er is gekeken naar het dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven en de doelmatigheid.

Alle kinderen kregen de intensieve functionele oefentherapie, maar de helft van de groep kreeg eerst botulinetoxine-injecties.

Resultaten
De uitkomsten kwaliteit van leven, grof motorisch functioneren en dagelijkse fysieke activiteit stonden centraal. Vergelijking van effecten na 12 weken liet zien dat de injecties geen meerwaarde hebben voor de verbetering van deze uitkomsten, terwijl de behandeling wel duurder is. De onderzoekers bevelen aan terughoudendheid te zijn met botulinetoxine.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. J.B.J. Bussmann PhD, Erasmus MC | ZonMw-project: 170995003
Quality of life, gross motor function, and actual everyday physical activity level in children with spastic Cerebral Palsy: (cost)effectiveness of combined treatment with multilevel botulinum-toxin injections and intensive functional physiotherapy

Video
Contact

Verstuur