PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Behandeling van astma: hoe ver moeten we gaan?

Vraagstuk
Ondanks de huidige effectieve behandelingen blijft astma een last voor patiënten en voo de gezondheidszorg. In hoeverre is langdurige behandeling met hoge doses (combinatie)therapie gewenst om een complete controle van de astma te verkrijgen? En weegt de winst in gezondheid op tegen de kosten, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als de maatschappij?

Onderzoek
643 patiënten met een milde tot matig ernstige astma uit 131 huisartsenpraktijken deden mee aan deze studie. Tijdens elke controle en niet-gepland bezoek aan de huisarts of praktijkverpleegkundige is de medicatie aangepast met behulp van een web-based astmamonitoringsysteem. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek werden de astmacontrole, de genomen behandelstap, de waardering van de gezondheid door de patiënt en de kosten in kaart gebracht.

Resultaten
De studie toont aan dat het systematisch en gestructureerd volgen van astmapatiënten in de eerste lijn (met vragenlijsten en digitale behandeladviezen) de mate van astmacontrole verbetert. Het streven naar ‘strikte controle’ scoort niet beter dan ‘voldoende controle’. Aangezien het laatste eenvoudiger is, lijkt het nastreven van ‘voldoende controle’ genoeg. Strikte controle in combinatie met het meten van stikstofmonoxide in de uitademinglucht (als maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen), scoort beter dan ‘voldoende’ of ‘strikte controle’ alleen. Deze aanpak lijkt ook kosteneffectiever te zijn.

Project op website →

Uitvoerende Dr. J.K. Sont, LUMC | ZonMw-project: 170885604
ACCURATE: Asthma Control Cost-Utility RAndomized Trial Evaluation Goals of asthma treatment: how high should we go?

Video
Contact

Verstuur