PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Behandeling met antibiotica bij COPD

Vraagstuk
Patiënten met COPD hebben vaak klachten van kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling. Bij een exacerbatie (verergering van de klachten) is de voorkeursbehandeling het voorschrijven van prednison, met of zonder antibioticakuur. Verlengt behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie?

Onderzoek
De TEXACOLD-studie heeft onderzocht of de behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie verlengt. De cohort bestond uit 887 COPD-patiënten.

De 301 patiënten die een exacerbatie (zonder koorts) kregen, werden gedurende 7 dagen willekeurig verdeeld over een behandeling met een placebo of behandeling met een antibioticum.

Resultaten
Het gebruik van antibiotica in vergelijking met placebo verlengt niet de duur tot de volgende exacerbatie. Ook sterfte, therapiefalen en longfunctieverlies gedurende de twee jaar van follow-up verschilden niet. Het toevoegen van antibiotica bij een exacerbatie heeft dus geen korte- of langetermijnvoordeel, maar leidt wel tot significant meer antibioticagebruik.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. J.M. Prins MPH PhD, AMC | ZonMw-project: 171002301
Is antibiotic treatment associated with reduced risk of a subsequent exacerbation and mortality in chronic obstructive lung disease? A randomized clinical trial

Video
Contact

Verstuur