PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Antibiotica bij longontsteking: van intraveneus naar oraal?

Vraagstuk
De behandeling van een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking bestaat vaak uit intraveneuze antibiotica. Zelfs bij ernstigere vormen kan de patiënt bij goed herstel na 3 dagen veilig overgaan op een orale toedieningsvorm. Dit verkort de opnameduur. In hoeverre is deze strategie daadwerkelijk in de praktijk ingevoerd? En zijn er barrières die een vroege switch naar orale therapie kunnen belemmeren?

Onderzoek
Het onderzoek vond plaats in drie ziekenhuizen bij 107 artsen en 148 patiënten, aan de hand van interviews en een analyse van de behandeling van patiënten.

Resultaten
Het blijkt dat bij 40% van de patiënten onnodig lang gewacht wordt met het toedienen van orale antibiotica. Redenen hiervoor liggen met name in gebrek aan specifieke richtlijnkennis, misvattingen en praktische overwegingen bij behandelend artsen. Op basis hiervan is een implementatie uitgevoerd, gericht op het wegnemen van deze barrières door educatie en organisatorische veranderingen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze implementatie effect heeft op de lange termijn.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. J.J. Oosterheert, UMC Utrecht | ZonMw-project: 171103003
Analysis and elimination of barriers to the implementation of an early switch of intravenous to oral antibiotic therapy for the treatment of severe community-acquired pneumonia in the Netherlands

Video
Contact

Verstuur