PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Amitriptyline of pregabaline bij zenuwpijn bij kanker?

Vraagstuk
Neuropathische pijn, in de volksmond zenuwpijn, is een brandende, zeurende, of tintelende pijn die wordt veroorzaakt door een zenuw. Bij patiënten met kanker kan neuropathische pijn ontstaan door de behandeling of doordat de tumor op een zenuw drukt. Deze pijn is lastig te behandelen, en de werking, bijwerking en kosten van de gebruikte medicatie is onvoldoende onderzocht. Wat is er te zeggen over de (kosten)effectiviteit van de twee meest gangbare medicamenten: amitriptyline of pregabaline?

Onderzoek
In totaal zijn 52 patiënten met kanker gevolgd in een gerandomiseerde studie. Zij kregen voor hun neuropathische pijn ofwel amitriptyline, ofwel pregabaline voorgeschreven. Als het middel niet genoeg effect had, kon het medicijn van de andere groep toegevoegd worden. En als er te veel bijwerkingen waren, kon de patiënt overstappen naar het andere medicijn.

Resultaten
Er blijken geen verschillen tussen beide groepen als het gaat om de werking of bijwerkingen van beide middelen. Wel zijn de pijngerelateerde medicatiekosten in de groep die met pregabaline startte vier keer zo hoog. Tenzij er contra-indicaties bestaan, adviseren de onderzoekers om bij de behandeling van neuropathische pijn bij patiënten met kanker te beginnen met amitriptyline.

Project op website →

Uitvoerende Prof. dr. K.C.P. Vissers, Radboudumc | ZonMw-project: 170885603
A randomised controlled trial in the palliative setting regarding off-label medication: investigating the efficiency of amitriptyline versus pregabalin from a societal perspective

Video
Contact

Verstuur