PROGRAMMA: GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN, DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FARMACOTHERAPIE

Screening op TPMT-genotype bij chronische darmontsteking

Vraagstuk
Bij mensen een chronische darmontsteking (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) zijn vaak goed geholpen met thiopurines. Helaas krijgt ongeveer 20% van de patiënten te maken met zeer ernstige bijwerkingen, zoals onderdrukking van het beenmerg (myelosuppressie), leverfunctiestoornissen en overgevoeligheid. Kan een genetische test van het TPMT-gen vóór de behandeling deze bijwerkingen voorkomen?

Onderzoek
Van 850 patiënten met een chronische darmontsteking is in deze studie de helft behandeld volgens het standaardprotocol. Bij de andere helft is vóór aanvang van de behandeling een genetische test van het TPMT-gen uitgevoerd. Op basis hiervan is de dosis van de medicatie aangepast. De bijwerkingen, effectiviteit en kosten van de behandeling zijn vergeleken. Wegen de klinische voordelen van de genetische test op tegen de kosten?

Resultaten
Een genetische test van het TPMT-gen zorgt voor een significante vermindering van het aantal patiënten dat een myelosuppressie ontwikkelt. Het effect van de behandeling was voor beide groepen gelijk, terwijl een genetische test resulteert in een significante kostenbesparing. Daarbij gaat het zowel om directe medische kosten als indirecte kosten.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. B. Franke, Radboudumc | ZonMw-project: 94507606
Pharmacogenetic testing in the clinical setting: is screening for TPMT genotype a cost-effective treatment strategy? The first prospective randomized controlled trial within the Dutch health care system

Video
Contact

Verstuur