Projectencatalogus

Geneesmiddelenonderzoek van ZonMw

Nieuwsgierig naar resultaten van ZonMw-onderzoeksprojecten naar goed gebruik van geneesmiddelen? Neem een kijkje in de catalogus en klik naar achtergrondinformatie op de site van ZonMw.

De projecten verzameld
In dit digitale magazine heeft een mooie selectie uit vijf jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen een plek gekregen. Maar er is de afgelopen jaren natuurlijk veel meer gebeurd aan onderzoek naar effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. Binnen het GGG-programma zijn 142 projecten gehonoreerd (stand mei 2017). Die zijn meestal nog volop aan de gang. Daarnaast zijn uit eerdere geneesmiddelenprogramma’s 170 projecten in het GGG-programma ondergebracht. Deze zijn grotendeels afgerond, maar de nog lopende projecten leveren ook de komende jaren onderzoeksresultaten op.

Afgeronde projecten uit vier rondes
Alle projecten zijn te vinden op de ZonMw-site. In de projectencatalogus die we hier presenteren, staan de resultaten toegankelijk samengevat, met daarbij een directe link naar de projectinformatie op de ZonMw-site. Net als het GGG-programma zelf, is ook deze catalogus work-in-progress. Op dit moment (december 2017) vindt u er samenvattingen van afgeronde projecten in vier subsidierondes: de Open Ronde, de STIP Ronde, Patiëntenregistraties en de eerder gehouden ronde DoelmatigheidsOnderzoek Farmacotherapie.

Lees verder

DoelmatigheidsOnderzoek Farmacotherapie

Behandeling eerste psychoses bij schizofrenie

Resusnegatief en zwanger van een resuspositief kind

Screening op TPMT-genotype bij chronische darmontsteking

Verkort rivastigmine een delier bij IC-patiënten?

Gebruik prednisolon bij klachten neus- en bijholten

Weeënremming bij vroeggeboorte

 Toediening dexamethason tijdens hartoperaties

Amitriptyline of pregabaline bij zenuwpijn bij kanker?

Behandeling van astma: hoe ver moeten we gaan?

Smeren of stralen bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom?

Implementatie ‘smeren’ bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom

Lucentis of Avastin bij natte maculadegeneratie?

Effect van preventie van valincidenten bij ouderen

Clozapine of olanzapine bij schizofrenie

Allopurinol tijdens de bevalling bij zuurstofgebrek kind

Patiëntgebonden behandeladvies bij langdurig gebruik antidepressiva

Kosteneffectiviteit van biologicals bij reuma

Kosteneffectiviteit immunotherapie bij allergische rhinitis

Botulinumtoxine-injecties bij spastische cerebrale parese

Stoppen met mesalazine bij patiënten de ziekte van Crohn

Verbetert DCS de gedragstherapie bij angststoornissen?

Terugvalpreventie rond antidepressiva bij angststoornis

Behandeling met antibiotica bij COPD

Antibioticabehandeling na een beroerte

Wel of geen antibiotica bij divertikelziekte?

Verbetering van therapietrouw bij kinderen met astma

Remifentanil of ruggenprik tegen de pijn bij bevalling?

Geïndividualiseerde FSH-doseringen bij IVF

Drie soorten antibiotica bij longontsteking vergeleken

Lang of kort aan de antibiotica bij ziekte van Lyme?

Scholing van arts-assistenten als voorschrijvers

Antibiotica bij longontsteking: van intraveneus naar oraal?

Farmacotherapieoverleg met kwaliteitscirkels in verpleeghuizen

Therapietrouw bij de behandeling van hiv

Betere medicatieveiligheid door elektronisch voorschrijfsysteem

Vermindering van pijnklachten bij sikkelcelziekte

Video
Contact

Verstuur